PRIVACYBELEID

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als uw behandelend therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen, dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.